kategorie

Obch. podmínky

Úvod:

Následující obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (e-shop) CENTROFLOR, s.r.o., IČ: 64053229, DIČ: CZ 64053229, sídlem Šluknovská 402, 40778 Velký Šenov. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zákazníků (objednávajících) a prodávajícího (CENTROFLOR, s.r.o.).

Ceny pro organizace a obchody

Jste zákazník s IČ? Zaregistrujte se a získejte ceny pro obchodníky a organizace! Registrace je podmínkou pro získání ceny pro obchodníky a organizace.

Objednávka:

  • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu (e-shop) CENTROFLOR, s.r.o. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  • Přijetím objednávky se rozumí zaslání "Potvrzení o přijetí objednávky k dalšímu zpracování", které je zasíláno automaticky na Váš e-mail.
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
  • Vyplněním registračního formuláře v rámci internetového obchodu (e-shopu), kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ochrana těchto dat je popsána v odstavci "Ochrana osobních dat".

Ochrana osobních dat (GDPR):

1. Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je CENTROFLOR, s.r.o., sídlo Šluknovská 402, 407 78 Velký Šenov. V otázkách ochrany osobních údajů zpracovávaných naší organizací se můžete obracet na správce pro ochranu osobních údajů na adrese naší provozovny Šluknovská 402, 407 78 Velký Šenov nebo na e-mailové adrese info@centroflor.cz

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

- Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

- Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

- Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy a hesla, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

- Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
 

- V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

3. Máte právo požadovat od naší organizace jakožto správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejichž opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR) účinným od 25.5.2018. Do tohoto data se Vaše práva řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, včetně práva požádat o vysvětlení.

Výmaz

Můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Máte právo na výmaz v těchto případech:
- Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
- Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
- Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci            převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů.
- Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.
- Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.
- Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let.

4. Při zpracování Vašich osobních údajů naší firmou nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve vztahu k Vaší osobě.

5. Cookies: Automaticky zpracováváme i Cookies.

 Co je soubor cookie?
Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Způsob platby:

- Při předání zboží - platba v hotovosti při převzetí výrobku od přepravní společnosti.

- Platba předem bankovním převodem - před odesláním zboží je zákazníkovi odeslána faktura k úhradě - platba předem. Zboží je kupujícímu odesláno po připsání platby na bankovní účet společnosti CENTROFLOR, s.r.o., č. 3999900277/0100 vedeného u Komerční banky. Před odesláním zboží je zákazníkovi odeslána faktura k úhradě - platba předem.

Bankovním převodem - po obdržení zboží na bankovní účet č. 3999900277/0100 vedeného u Komerční banky. Tento způsob úhrady musí nejdříve schválit obchodní zástupce společnosti.

Platební kartou - akceptujeme karty Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard electron, Maestro a V PAY.

EET (platba hotově, nebo platební kartou) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Expedice (termín dodání):

Protože je společnost CENTROFLOR, s.r.o. výrobcem převážné části výrobků, objednané zboží dodáváme zpravidla obratem (2-4 dny). Dodání může negativně ovlivnit i vytíženost přepravních společností převážně v období Vánoc. Pokud potřebujete doručit objednané zboží k určitému datu, uveďte prosím tuto informaci do poznámky v objednávce.  

Přeprava a cena za přepravné a balné:

       - viz. záložka dopravné na úvodní straně e-shopu.

Reklamace:

- Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu v souladu s § 2104 Občanského zákoníku (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejich množství a vlastnostech. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do tří dnů od převzetí zboží.

- V případě uznání reklamace je kupujícímu vrácena plná kupní cena, nebo se zašle zboží nové - dle vzájemné dohody.

- Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností výrobků.

- Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí
 příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku). Na zboží zakoupené v e-shopu poskytuje prodávající spotřebiteli záruku za jakost v délce záruční doby 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží v důsledku reklamace počíná běžet nová záruční lhůta, a to ode dne převzetí nového zboží.

- Práva z vad (reklamaci) nelze uplatnit po uplynutí záruční doby, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

- Kupující uplatňuje práva z vad tak, že zašle vadné zboží spolu s písemnou reklamací včetně popisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky na adresu prodávajícího.


- V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Odstoupení od kupní smlouvy:

- Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat ji lze buď telefonicky +420 773 001 763 nebo emailem na info@centroflor.cz.

- Nárok na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku má pouze spotřebitel, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu společnosti CENTROFLOR, s. r. o., Šluknovská 402, Velký Šenov, 407 78 nebo na email info@centroflor.cz.

- V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu do 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže, kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. Pokud kupující vrací zboží bez vážného důvodu do 14 dnů, hradí náklady za odeslání zboží zpět kupující. Pokud kupující bez důvodu vrací zpět jen část objednaného zboží do 14 dnů, hradí náklady spojené s vrácením zboží kupující a nevzniká ani nárok na vrácení peněz za odeslání zboží prodávajícím, pokud bylo zboží odesláno v jednom balíčku, kdy se jednalo o nejnižší možnou cenu poskytovanou přepravcem.

- Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nebude a nemůže být považováno běžné poškození obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

- Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží je již vyprodáno a nové se nebude vyrábět, nebo se výrazně změnila cena prodávaného zboží, např. z důvodu změny ceny dodávaného materiálu obsaženého ve zboží, dále v případě zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Zavřít